Innkalling til årsmøte 2018

Det er på tide med nytt årsmøte i Nidaros Jets: 24. april klokken 18:00

Møtested vil bli anvist ved et senere tidspunkt. Sakene som ønskes tatt på årsmøtet må sendes styret senest 15. april 2018. Sakene kan sendes til jets@jetsbasket.no.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut her på hjemmesiden en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!