Nidaros Jets Årsmøte 23.04.19 kl 200

Pga for lite oppmøte på årsmøtet innkalles herved til nytt årsmøte tirsdag 23.04.19 kl 20:00 på Comfort Park Hote, Prinsens gate 4a

Det er viktig med nok oppmøte til at vi er beslutningsdyktige.