Hjemmekamp 27.10.18 kl. 15:00 mot Centrum Tigers

MØT OPP I HUSEBYHALLEN OG STØTT JETS I KAMPEN MOT TIGRENE FRA OSLO!