Hjemmekamper

Nidaros Jets har i 2018/2019 sesongen hjemmekamper i Husebyhallen, noen kamper blir muligens flyttet pga konflikt med andre arrangementer. Følg med her og på nyhetssiden vår for oppdateringer så snart kampoppsettet er offisielt!