SPILLE BASKET

spille basket
NIDAROS JETS BASKET ER ET ELITELAG SOM REPRESENTERER ALLE BASKETKLUBBENE I MIDT-NORGE. FOR Å SPILLE BASKET PÅ KLUBBNIVÅ, TA KONAKT MED DIN LOKALE KLUBB:

Singsaker Basketballklubb
Hilde Aunvåg – Styreleder
481 12 080
hilde.aunvag@trondheim.kommune.no
http://singsakerbbk.no

Ranheim Basket
Kay Hansen-Zahl, Leder
970 70 193
leder@ranheimbasket.com

Byåsen Basketballklub
Susana – 98 111 941
www.bbbk.no
byasenbast@gmail.com

Sverresborg Hoops Basket
Mathias Aarskog – Leder
Postboks 3405 Havstad, 7425 Trondheim
www.hoops.no
post@hoops.no
91310066

Stjørdal Basketballklubb
Frank Cadamarteri – Leder
Pb 347, 7501 Stjørdal, Norge
frankc@adresseavisen.no
+47 99 00 65 40
www.stjordalbasket.com
styret@stjordalbasket.com