BLI MEDLEM

Her er siden for deg som ønsker å melde deg inn som medlem i Nidaros Jets Basketballklubb, eller evt. har barn du ønsker å melde inn. 
Ved å melde deg inn som medlem støtter du Jets med innmeldingsavgiften (100 kr), du vil få intern informasjon forbeholdt Jets sine medlemmer, samt at du får stemmerett på årsmøter og dermed kan være med å påvirke Jets sin framtid! 

Alle som deltar i aktiviteter i regi av Nidaros Jets må være medlem i klubben. (Styremedlemmer, trenere, spillere og andre som deltar på treninger)

Du burde melde deg inn som medlem i Jets dersom du

 1.  Ønsker å være medlem i og støtte midt Norges eneste eliteklubb i basket på herresiden.
 2.  Er interessert i å vite mer om driften av klubben og ha stemmerett på årsmøte.
 3.  Har barn som ønsker å være medlem i klubben

Hvordan melde seg inn som medlem i Jets?

Innmelding gjennom min idrett:

 1.  Gå inn på https://medlemskap.nif.no/
 2. Søk opp «Nidaros Jets Basketballklubb» og klikk på linken som dukker opp
 3. Velg aktuell innmelding (Innmelding for deg selv eller barn)
 4. Godta vilkår og følg stegene for innmelding

Om en ikke kjenner min idrett, så send mail til jets@jetsbasket.no med følgende:

 •  Navn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • telefon nr.
 • Mailadresse ønsket registrert på innmeldt person
Så vil vi melde deg inn og sende krav på medlemsavgift (100 kr) ved en senere anledning. 
Medlemskapet er gyldig først ved innbetaling av medlemsavgift. 
 
Innmelding anses som aksept på at du godtar klubbens og overordnede organisasjonsledd sine regelverk og vedtak.
Følg oss på sosiale medier